Algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

E-mail: masdesbories.dordogne@gmail.com TEL: +33 5 53 02 23 52

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in ons huis.

De receptie is van 16.00 uur tot 21.30 uur. Indien u later arriveert, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Hoe wij werken :

Het hotel is geheel rookvrij.

INCHECKEN / UITCHECKEN :

Kamers zijn beschikbaar op de geplande aankomstdag, vanaf 16.00 uur. Op de geplande vertrekdag moeten de kamers vóór 10.30 uur verlaten zijn, en voor 10.00 uur voor de appartementen 1, 3 en 10.

DEHet ontbijt staat elke ochtend van 8.00 tot 9.00 uur voor u klaar in de eetkamer of op het terras.

Op de kamers wordt geen ontbijt- of drankservice aangeboden, tenzij dit medisch noodzakelijk is.

Overdag bieden wij drankjes aan de receptiebar.

BORG:

Uw reservering wordt definitief geregistreerd na ontvangst van het bedrag van de waarborgsom via een automatische afschrijving op uw VISA-, Mastercard- of AMEX-bankkaart of per bankcheque in euro, betaalbaar aan ""Hôtel le Mas des Bories""

Standaardtarieven: deze aanbetalingen vertegenwoordigen een bedrag van 50% van het verblijf. De borg is aftrekbaar aan het einde van het verblijf, op voorwaarde dat deze volledig wordt gerespecteerd.

In geval van definitieve annulering minder dan 7 dagen voor aankomst, en volgens de bepalingen van artikel 1590 van het Franse Burgerlijk Wetboek: "Alle betaalde garantiewaarborgen blijven definitief verworven", wordt de aanbetaling ingehouden.

Niet-restitueerbare tarieven:deze deposito's blijven definitief verworven.

ANNULERINGSVOORWAARDEN (voor klassieke tarieven)

- Meer dan 7 dagen voor aankomst: gratis annuleren.
- Van 7 tot 0 dag(en) voor uw aankomst en bij no-show, 50% van het bedrag van het verblijf, met een minimum van 1 nacht.

VERKORT VERBLIJF

Gezien onze kleine structuur brengt een annulering voor ons aanzienlijke schade met zich mee. Als u uw verblijf moet inkorten, brengen wij u de volledige prijs in rekening die vermeld staat in de originele bevestiging van uw reservering.
Bedankt voor uw begrip.

HUISHOUDEN

Er wordt dagelijks schoongemaakt in de kamers, tenzij u anders bestelt.
Voor appartementen is het verzekerd aan het einde van het verblijf. Mocht dit tijdens uw verblijf nodig zijn, dan wordt hiervoor € 30,- in rekening gebracht.

DIEREN

Dieren zijn niet toegestaan in het hotel.


ZWEMBAD

In het seizoen is toegang tot het zwembad mogelijk vanaf uw aankomst tot 19.00 uur, cateringservicetijd. Bij een verblijf langer dan één nacht is het zwembad toegankelijk van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Minderjarige kinderen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en toegang tot het zwembad is alleen toegestaan onder toezicht van hun ouders. Springen en duiken in het zwembad zijn verboden.

Uit respect voor sommige klanten die mogelijk gestoord zijn, accepteren wij de praktijk van "monokini" niet.

Het gebruik van kamerhanddoeken is ten strengste verboden bij het zwembad. U kunt uw eigen strandhanddoeken gebruiken of deze huren bij de receptie voor € 2.


RESTAURANT

De cateringservice verzorgen wij alleen voor hotelgasten, en bij reservering minimaal 24 uur van tevoren.

Behalve vrijdag- en zaterdagavond.


- Verkoopvoorwaarden -
1. Voorwerp
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en het toezicht op de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.
2. Reservering
De klant kiest de diensten die op ons reserveringsplatform worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken.De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.
3. Reserveringsproces
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of reserveringsaanvraag gevraagde gegevens in te vullen. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure het invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief. van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.
4.Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van een online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, informatie over naar de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.
5. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het Consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd.De vooruitbetaalde bedragen die de waarborgsom vormen, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het tarief vermeld in de verkoopvoorwaarden. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoonnummers worden vermeld in de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verzonden. Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling aan een derde worden overgedragen.
6. Verbruik van de dienst
Op grond van de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt aan de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt het etablissement te verlaten zonder enige compensatie en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling al heeft plaatsgevonden. Voor vestigingen met een intern reglement aanvaardt de klant deze regels en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. Bij niet-naleving door de klant van één van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement zal de vestiging verplicht zijn de klant uit te nodigen de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige restitutie indien reeds een regeling is uitgevoerd .
7. Aansprakelijkheid
De foto's op ons reserveringsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering. reservering, verbruik van de dienst.De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door de derde partij, als gevolg van de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de houder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde.
8. Klachten
Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.
9.Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven.De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het reserveringsplatform. Als het etablissement wordt gedebiteerd in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in de lokale valuta van het etablissement, tenzij er ter plaatse speciale regelingen zijn aangegeven. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, weergegeven op de tarievenpagina, moeten rechtstreeks ter plaatse aan het etablissement worden betaald. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op de BTW wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.
10.Betaling
De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve onder bijzondere voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, enz., afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement) door in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd met SSL-codering) wordt rechtstreeks het kaartnummer aangegeven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt tijdens het verblijf in de accommodatie afgeschreven, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige betaling op het moment van reserveren wordt afgeschreven.Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire schadevergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, toegangsfout, enz. In geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging bevestig uw reservering en betalingswijze. Bij een tarief met online vooruitbetaling wordt het vooruitbetaalde bedrag, zijnde de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige bedrijven kunnen facturen/nota's elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat door het bedrijf is opgegeven.
11. Privacy
De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, Elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsaanbieders). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat deze mededeling verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com zijn uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens kent in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.De klant gaat echter akkoord met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten te respecteren.
12. Bewijsconventie
Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.
13. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Overmacht of toevallige gebeurtenissen worden gewoonlijk erkend door de jurisprudentie van Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de last van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.
14. Geschillenbeslechting
Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het recht van het land van vestiging van toepassing, zonder enige dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is.
15. Volledigheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of reserveringsaanvraag geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van de partijen. Er kunnen geen door de klant gecommuniceerde algemene of specifieke voorwaarden in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen op de reserveringsvoucher de enige die van toepassing zijn op de verplichting in kwestie. Deze algemene internetverkoopvoorwaarden kunnen door de vestiging te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze online wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.